اعلام برائت هواداران تراکتور از برخی تفرقه افکنی ها

1,366
کلاکت اسپرت 11.8 هزار دنبال‌ کننده
گزارشی ویژه از واکنش هواداران واقعی تراکتور در مقابل شعارهای نژاد پرستانه اخیر
کلاکت اسپرت 11.8 هزار دنبال کننده
pixel