دعای کمیل در خیمه گاه حسینی حاج دلشاد 5 اردیبهشت 98

393

دعای کمیل حاج دلشاد 5 اردیبهشت 98 در خیمه گاه حسینی این برنامه دعای کمیل شب های جمعه بعد از نماز عشاء در کربلای معلی در خیمه گاه حسینی برگزار می شود ..