ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

درخشش متخصصان ایرانی در بومی سازی حوزه پزشکی _ ساخت دستگاه ایرانی ونتیلاتور

98
شرکت تجهیزسازان امید سبز، عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به 100 درصد دانش بومی طراحی و تولید ونتیلاتور دست یافت.
pixel