معرفی مشکلات بخش دوم ویدیو آموزشی مهندس زبان

141

در ادامه مباحث آموزشی مطرح شده در مهندس زبان این بار به بیان پاره ای دیگر از مشکلات خواهیم پرداخت. در بسته آموزشی مکالمه انگلیسی مهندس زبان، هدف گذاری مجموعه بر روی ارائه بسته ای با قدرت نفوذ و کاربری بالاست میتوانید با ما در ارتباط باشید