نصب سقف انبار لوله پایپ استیل در تبریز

62
جهت رفاه حال مشتریان عزیز و حفظ آهن آلات از زنگ زدگی در هنگام بارش های فصلی، سقف شیروانی در انبار لوله پایپ استیل واقع در تبریز نصب گردید.
pixel