جشن روز زامنهوف در تایوان (2014)

139

برگزاری جشن روز زامنهوف (15 دسامبر، زادروز خالق اسپرانتو دکتر لودویک زامنهوف) در تایوان با حضور جمعی از اسپرانتیست های سرتاسر جهان از جمله خورخه کاماچو (نویسنده و شاعر صاحب نام اسپانیایی در دنیای اسپرانتو)

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده