شهید محمد بروجردی (بیت المال مهم است)

40
40 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

شهید محمد بروجردی بر بیت المال و حق مردم اهمیت زیادی قائل بود.