شناخت خدا از روی ساق - شبکه وصال حق

611

حدیثی که در صحیح ترین کتاب اهل تسنن بعد از قرآن یعنی صحیح بخاری آمده و برای خداوند متعال جسم قائل شده - کتاب التوحید، باب قول الله تعالی وجوه یومئذ ناضره الی ربها ناظره - دروغ مجریان شبکه وصال - دروغهای شبکه های ماهواره ای وصال حق و کلمه-آقای قزوینی - شبکه ولایت - رضی الله عنه - رافضی - شیعه - سینه چاکان بی بی رقیه سلام الله علیها - این حدیث در سایت رسمی عربستان آمده: www.al-islam.com حدیث 7002

علی 71
علی 71 310 دنبال کننده
علی 71

علی 71

4 سال پیش
صحیح بخاری کتاب التوحید باب قول الله تعالی وجوه یومئذ ناضره الی ربها ناظره - شناخت خدا از روی ساق پا
علی 71
علی 71 http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192