برگزاری سمینار وضعیت فعلی نسل پنجم شبکه ارتباطی (۵G) و ۶G در ایران و جهان

40
سی و هشتمین فروم ۵G با موضوع وضعیت فعلی نسل پنجم شبکه‌ ارتباطی ۵G در ایران و جهان و نگاهی به اهمیت ۶G در آینده نزدیک در روز چهارشنبه مورخ 98/6/27 برگزار شد.
pvmedia 39 دنبال کننده
pixel