مسند خورشید – اجرای خصوصی شجریان، موسوی، کسایی، شاهزیدی و رضا کسایی

2,998

در ابتدای این اجرا رضا کسایی – ملقب به استاد شنونده – با نی محمد موسوی شروع به اجرا میکند، سپس شاهزیدی با نی موسوی میخواند، بعد از استراحتی با درخواست محمد موسوی، حسن کسایی شروع به نوازندگی می‌کند و ابتدا رضا کسایی با برادر همراهی میکند و در آخر با درخواست جمع محمدرضا شجریان با نی استاد کسایی شروع به خواندن آوازی از حضرت حافظ می‌کند

خصوصی
خصوصی 373 دنبال کننده