نمونه ای از واقعیت افزوده / Augmented Reality

3,385
فناوری های نوین
فناوری های نوین 21 دنبال‌ کننده
3,385 بازدید
اشتراک گذاری

کارگاه فناوری های نوین - نمونه ای از فناوری های هوشمند - نمونه ای از واقعیت افزوده / Augmented Reality-فناوری AR