دکتر نیلی مهرداد فلوشیپ آنکولوژی و سرطان شناسی زنان - پزشک ویکلینیک

4,583
ویکلینیک پلتفرم ارائه و تسهیل خدمات سلامت و درمان و فالوآپ سیستماتیک بیمار بر اساس پرونده تخصصی بیمار و ارائه دهنده سرویس های نوبت دهی اینترنتی و ارتباط پزشک و بیمار www.vclinic.io

کلینیک مجازی (ویکلینیک) وی کلینیک

4 ماه پیش
خدایش بیامرزد، بسیار پزشک حاذقی بودند و رفتنشان ضایعه بزرگی بود بر بدنه جامعه پزشکی و دست شفای خدا بودند که از سر بیماران کم شد. امید که شاگردان ایشان بتوانند جانشینان خوبی باشند. (مدیریت ویکلینیک)
pixel