اجرای صحیح حرکت جلو بازو با دستگاه

198

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/machine-bicep-curl

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده