آموزش درمان جراحی خونریزی گوارشی با دوبله فارسی

436
خونریزی گوارشی در صورتی که با درمان های غیرجراحی و اندوسکوپی قابل کنترل نباشه باید برای بیمار مداخله جراحی صورت بگیره
pixel