پرکن مایعات دارویی و آرایشی بهداشتی ۱۰ الی ۱۰۰ cc

244

دستگاه پرکن مایعات غلیظ و رقیق مایعات تست شده در این فیلم روغن پارافین و کرم مرطوب کنند دستگاه فوق مجهز به سیلندر قابل تنظیم از ۱۰ الی ۱۰۰ سی سی قابلیت طراحی و ساخت سیلندر تا ۱۰۰۰ سی سی ساخت توان صنعت www.tavansanat.ir | 09152000058

توان صنعت
توان صنعت 55 دنبال کننده