دردهای عاشقی که یک عمر برای تراکتور شیپور زد ...

3,525
نصر: گفتگو با عبدالله شیپور؛ با سابقه ترین هوادار و لیدر هواداران تراکتورسازی...
pixel