مسابقه برنده باش کسی که 100میلیون گرفت ولی انصراف داد و سوال200 میلیون را جواب

25,570

خیلی باحال خیلی ناراحت کننده 200میلیون سوال جواب ولی بدون 200میلیون کامل خبر داغ ودسته اول است

باب22
باب22 71 دنبال کننده
ilia_gamer_666

ilia_gamer_666

10 ماه پیش
حیف شد کاش ادامه میداد
باب22
باب22 آره
jsbdffhrjfjf

jsbdffhrjfjf

10 ماه پیش
عالی بود دختره
باب22
باب22 بله
ZAN OMG

ZAN OMG

10 ماه پیش
اگه ریسک میکرد200میلیونو میبرد اهههه
باب22
باب22 خودم ناراحت شدم