خاطرات منتشر نشده آیت الله هاشمی رفسنجانی- قسمت دوم

2,655

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی خاطرات منتشر نشده آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره دوران مبارزه را منتشر کرد.