پنجمین دوره تخصصی دانش افزایی مربیان استان اصفهان

12,046

گزارش تصویری از پنجمین دوره تخصصی دانش افزایی مربیان فوتبال،فوتسال،فوتبال ساحلی و دروازه بانی (آقایان-بانوان) استان اصفهان- تابستان 98