همسفر خورشید

81
کارگردان:نفیسه خوانسالار / نویسنده:سمیه آورند / فیلم بردار:نفیسه خوانسالار / تدوین گر:نفیسه خوانسالار / بازیگران:نفیسه خوانسالار / شهر:شیراز / پایه:دوازدهم
pixel