آوای جاوید (64)، آموزش آواز (25)،گوشه حصار ماهور

345

دستگاه: ماهور، شعر:سعدی، آواز و سه تار: حمیدرضا فرهنگ،پیرانه سرم عشق جوانی بسر افتاد ...در این جلسه از آموزش آواز گوشه حصار ماهور یا پس ماهور ارائه میگردد...ویدیوهای بیشتر با توضیحات تکمیلی در وبسایت آوای جاوید www.AvayeJavid.com آموزش موسیقی ایرانی در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید اصفهان 03137867163