سمینار دکتر صابونچی - انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها

284
این سمینار علمی در روز یکشنبه 15 مرداد سال 96 در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف توسط انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها برگزار گردید.

ashkan30000

3 سال پیش
ربات لایک رایگان اینستاگرام t.me/LikeNowBot
pixel