آموزش مقدماتی سالیدورکس solidworks- جلسه پنجم

165
آموزش مقدماتی سالیدورک solidworks ، رسم سه بعدی، ایجاد صفحه جدید، ایجاد حجم با دوران، درس کاربرد نرم افزار،آموزش مجازی آموزشکده فنی و حرفه ای شهید جباریان همدان، رشته مکانیک خودرو
pixel