پراید رتبه نخست در انحراف فرمان و گازهای آلاینده

83

شبکه یک- 20 مرداد 98- 17:48 | برنامه فرمول یک – شبکه یک 19 مرداد علی ضیا، مجری: «مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کردند که خودرو پراید رتبه نخست را در انحراف فرمان و گازهای آلاینده دارد. شما سوار پراید هستید و فرمان را می پیچانید به سمت راست و چون پراید هوشمند سازی شده، خودش تشخیص می دهد که آیا برود به سمت راست یا برود به سمت چپ. برای احترام به دانشمند بزرگ مندلیف، تصمیم گرفتند که از اگزوز پراید تمام گازهای موجود در جدول مندلیف بیاید بیرون.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده