وی‌میکس در خدمت کلاس معکوس

203
نرم افزار وی میکس می‌تواند با تدوین، پخش و ضبط همزمان راه معلمان را در تولید محتوای آموزشی کوتاه کند. فیلم آموزش این نرم‌افزار و همچنین نحوه ایجاد یک آموزش آنلاین و لایو حرفه‌ای را از سایت آموزش پژوهی دریافت کنید.
pixel