دانگل موبوکنترل (تبدیل گوشی به ریموت کنترل تلویزیون)

729

تبدیل ایفون و گوشی های اندروید به ریموت کنترل تلویزیون طراحی توسط جوان نخبه ایرانی

موبوکنترل
موبوکنترل 2 دنبال کننده