کوتاه با حوزه هنری 77 | 14 دی ۱۳۹۸

299

"لوپتو" در راه فجر هشت اثر از حوزه هنری درعمار امسال حضور خواهند داشت "ساعت شعر" 4ساله شد

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel