برنامه تحلیل سیستم فایل لینوکس (enahang.ir)

254
ای رسا (enahang.ir) 8 دنبال‌ کننده

سیستم فایل یا فایل سیستم لینوکس در مدیریت فضای ذخیره سازی به ما کمک می کنند. مدیران سیستم و شبکه معمولا برای کار با سیستم فایل لینوکس از دستوراتی مثل ls و df در سطح shell استفاده می کنند. ولی گاهی لازم می شود که از طریق برنامه ای به تحلیل میزان استفاده فایل ها در سیستم بپردازیم. این بار گروه ایرسا به این موضوع می پردازد تلگرام: @erasaa تلفن: 09017414869

pixel