فیلم/ آیت الله اعرافی: خبرگزاری حوزه، بلندگوی همه روحانیت و تمام حوزه است

28

فیلم/ آیت الله اعرافی: خبرگزاری حوزه، بلندگوی همه روحانیت و تمام حوزه است