مدعی جدید امام زمانی( هر دم از این باغ بری می رسد)!!!

1,776
dean

dean

8 ماه پیش
این امامنا خفه شو.
این امامنا؟؟

این امامنا؟؟

8 ماه پیش
امام زمان به سختی خودشو تو جامعه مطرح کرده.خخخخ امام زمان نازنین نا نیازی نداره با یه همچین کلیپو این عجزو التماسا بیاد بگه من مهدی هستم از اسمان جبرئیل ندا میکنه مهدی ظهور کرد حضرت عیسی میادو پشت سرش نماز میخونه و مسیحیا ایمان میارن معجزاتش باعث میشه همه اونایی که دلشون پاکه برن سمتش نه این کارا خجالت اوره.