دانش مالی برای همه 1 هفته سوم 1 دوره سرا

93

در ویدیوی آموزش آنلاین مالی قبلی گفته شد، جریان حرکت پول از ایده ها پیروی می کند من مزیت های سیستم بازار آزاد را مشخص کردم

دوره سرا
دوره سرا 264 دنبال کننده