رشد چشمگیر حفاظت از حیات وحش در دوبی

297
دولت امارات عربی متحده حفظ حیوانات را درحالی اولویت بخشیده که تنوع گونه‌های جانوری در بسیاری جاهها خطر بوده و بسیاری از حیوانات در جهان در معرض انتقراض اند. به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، منطقهٔ حفاظت شدهٔ المرموم برای حفظ تنوع جانوری در دوبی ایجاد شده است. صدها گونهٔ مختلف جانوری از پرندگان و خزندگان گرفته تا پستانداران در این منطقه زیست می‌کنند. سعود فیصل، مسئول حیات وحش این منطقه است که تقریبا ۲۰ درصد از تمام خاک دوبی را تشکیل می‌دهد.
pixel