نسخه سینمایی مستند «حجاب راه رستگاری»

1,697
مجموعه مستند «حجاب راه رستگاری» پر از مفاهیم قرآنی است. در نسخه سینمایی بین 13 تا 15 آیه به صراحت و 18 آیه هم به صورت غیرمستقیم در قرآن به مسئله حجاب پرداخته شده است. حجاب مفهومی است که بروزهای مختلفی دارد و شامل تفکر و نحوه حفاظت از رفتار و سایر امور اخلاقی می‌شود که به انسان شأن و شخصیت می‌دهد. سرپرست گروه تحقیقات، نگارش، کارگردان: شهریار بحرانی تهیه کننده: محمدرضا رمضانی فرانی- شهریار بحرانی صراط عشق serateshgh.com
pixel