نخستین جشنواره ملی تجربه های موفق مدارس

1,370
برنامه استودیو الفبا با حضور مرتضی مجدفر دبیر نخستین جشنواره ملی تجربه های موفق مدارس
مهمانخانه ماه نو
%80
کارگردان: تاکفومی تسوتسویی مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
مهمانخانه ماه نو
pixel