داغترین‌ها: #Copa America 2019

رئیس جمهور

61

رئیس جمهور: آزادی فعالیتهای موشکی، بازگشت پذیر بودن فعالیتهای هسته ای و حضور منطقه ای ایران سه دلیل برهم زدن برجام از سوی امریکا بود

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 32.6 هزار دنبال کننده