طرح ضربتی مشاوره کنکور ارشد برق سال ۹۸

566

در این ویدیو به بررسی روش مطالعه کنکور در ۲ ماه پایانی اضافه شده می پردازیم ارایه توسط احمد یاراحمدی

مشاور برق
مشاور برق 27 دنبال کننده