معرفی بازارهای مالی (8) - توزیع های احتمالی سهام

386
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت شیلر به بررسی توزیع نرمال و توزیع کوشی در تحلیل سهام میپردازد.
اقتصادنگار 210 دنبال کننده
pixel