ثبات مفصل لگن و ران محمد فیروزآبادی

347
تمرینات افزایش #ثبات مفصل لگن و ران افراد مبتلا به ضعف عضلات سرینی بویژه #سرینی_میانی دچار افت یک طرفه لگن میشوند با تمرین فوق این ضعف را برطرف کنید #محمد فیروزآبادی
inring.ir 4 دنبال کننده
pixel