پذیرایی از میهمانان مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان خراسان رضوی 1400

8
پذیرایی از میهمانان مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان خراسان رضوی با حضور ریاست و نایب رییس بانوان هیات سوارکاری استان خراسان رضوی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی ریاست هیات سوارکاری شهرستان بینالود رییس حراست اداره ورزش و جوانان شهریور 1400
pixel