طریقه تنظیم کوله پشتی deuter

2,022
دراین ویدئو طریقه تنظیم کوله پشتی deuter و نحوه استفاده از آن به شما آموزش داده میشود. (این ویدئو توسط سایت رسمی Deuter ارائه شده است.)
pixel