خواص و نحوه استفاده از گیاه خرفه یا پمپورک

1,153
در خواص خرفه همین بس که امام صادق (ع) می فرمایند که : بر روی زمین سبری خوردنی شریف تر از خرفه نیست و آن سبزی فاطمه (س) است خوردن گیاه خرفه به عنوان سبزی خوردن در وعده های غذایی تاثیر زیادی در درمان خارش های فصل بهار و از بین بردن تلخی دهان در این فصل دارد
pixel