سخنرانی مهندس باقری در ششمین جشنواره وب و موبایل ایران

346

ایشان معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات هستند. مهندس باقری اصل :اقتصاد باید بر پایه دانش شکل بگیرد و نگاه دولت به فناوری اطلاعات است.او می گوید همه چیز به سمت تکنولوژی می رود و از این پس دولت کارآفرین جای دولت خدمت گذار را گرفته است. او معتقد است خدمات اگر بخواهد شکل بگیرد منتظر ایده های کارآفرینان است وامیدواریم بتوانیم دامنه ی این رشد را گسترش دهیم