تنظیم پروگرام ایران رادیاتور، تعمیر پکیج در کرمان 09364284644 بینا

779

گاهی اوقات نیاز است برای تنظیم مواردی چون حالت گرمایش از کف یا تنظیم فاصله استارت مجدد پکیج وارد تنظیمات برد الکترونیک شویم..... اطلاعات بیشتر در سایت http://kermankhadamat.ir ............. تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا