دلبستگی

177
Royksoppیک بند نروژی است که از بهترین گروه های سبک الکترونیک است که به واسطه موزیک ویدیو های جالبشان نسبت به بند های مشابه محبوب تر و هم چنین چند بار برای جوایز Grammy کاندید شده اند.
pixel