سیستان و بلوچستان؛ قاچاق سوخت یا تلاش برای بقا؟

2,973
سیستان و بلوچستان، استانی پهناور به اندازه کشور سوریه با قابلیتهای فراوان اقتصادی؛ اما سهم مردم این استان از منابع کشور، به تازگی گاز است و البته قاچاق سوخت!
نفت خبر 57 دنبال کننده
pixel