دانش آموزان از بانک ملی ایران می گویند...

846

گزارش تصویری از بازدید آینده سازان کشور از موزه بانک ملّی ایران؛