پلی‌لیست؛ هفته ترک‌های‌ضعیف، از رهنما تا مظفری

2,612
پلی‌لیست با بررسی ترک‌هایی از شهاب مظفری، مانی رهنما، مسعود صادقلو و روزبه نعمت الهی
pixel