قسمت سوم - تنظیمات Sheet در اکسل 2016

313

این ویدئو تنظیمات مربوط به sheet را نمایش می دهد. مدرس دوره های هوش تجاری - هانی زمانی http://telegram.me/learn_bi

hanizamani
hanizamani 13 دنبال کننده