از پیشگویی خود انجام درباره برجام چه می دانیم؟

546
پیش گویی محقق کننده یا پیش گویی خودانجام، آن گونه از پیش بینی را می گویند که بعد از آنکه اعلام یا صادر می شود خودش شرایطی ایجاد می کند که باعث می شود همان پیش گویی به حقیقت بپیوندد. مثال تاریخی: در سال ۱۹۲۹ در ایالات متحدهٔ آمریکا بحران مالی پیش آمد و شایع شد که بانک ها ورشکست خواهند شد. به همین دلیل مردم به بانکها هجوم بردند و پولهای خود را بیرون کشیدند.
فرادید 2.4 هزار دنبال کننده
pixel