My VM is Lighter (and Safer) than your Container

91
سفر خاک 3 دنبال‌ کننده
یکی از مسایلی که در مورد مجازی سازی با آن مواجه هستیم ساخت و راه اندازی سریع ماشین مجازی است. اساسا یکی از دلایل به وجود آمدن Container همین سنگین بودن ماشین های مجازی است. آیا می توان در عین حفظ ویژگی isolation برای ماشین مجازی به کارایی (سرعت ساخت و اجرای) Container دست یافت؟ ادامه در gtavasoli.blog.ir
سفر خاک 3 دنبال کننده
pixel